Oudercommunicatie via Parro

Oudercommunicatie via Parro

Voor de communicatie met ouders werken we met het Parnassys ouderportaal en de app Parro. Deze app zit gekoppeld aan ons leerlingsysteem Parnassys en integreert foto’s, nieuws, oproepen, agenda, oudergespreksplanner én is AVG-proof.