Alternatief voor Klasbord en Don.Post.Co

Alternatief voor Klasbord en Don.Post.Co

Aan het einde van dit schooljaar stoppen we met Klasbord en deze nieuwsbrief, want we hebben een goed alternatief gevonden! Vanaf schooljaar 2019-2020 starten we met de app Parro. Deze app zit gekoppeld aan ons leerlingsysteem Parnassys en integreert foto’s, nieuws, oproepen, agenda, oudergespreksplanner én is AVG-proof. In het najaar van 2019 zullen we de profielen in Klasbord verwijderen. Jullie hebben dus nog de mogelijkheid om foto’s te bewaren vanuit Klasbord. Zodra bekend is wanneer Klasbord definitief stopt voor onze school
sturen we jullie hierover een bericht. In de zomervakantie maken we alles gereed ten aanzien van inloggegevens.