Kinderopvang

Kinderopvang
Don Bosco Steenwijkerwold

Bent u op zoek naar een kinderopvang locatie in Steenwijkerwold en omgeving? Welkom bij Kinderopvang Don Bosco! Wij bieden veilige en professionele opvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.

Veiligheid

Veiligheid

Verbinding

Verbinding

Verticale groep

Verticale groep

Het team

Locatiecoördinator

Locatiecoördinator

Wilt u een rondleiding?
Neem dan contact op met
Gerdo van Den Burg.
T 0521-588 432 directie.donbosco@catent.nl

Leidsters

Locatiecoördinator

Sophie

 

Locatiecoördinator

Heleen

 

Locatiecoördinator

Levon

Veiligheid

Veiligheid en vertrouwen is de basis van alles. In een veilige, vertrouwde omgeving kan een kind zichzelf zijn, plezier maken en zich ontwikkelen. We vinden het belangrijk een vertrouwensrelatie op te bouwen met kinderen en ouders, daarom werken we met vaste medewerkers. We zoeken telkens naar de juiste balans tussen veiligheid en uitdaging. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zichzelf te zijn, te ontdekken en te ervaren.Door goed te luisteren naar de kinderen zorgen we ervoor dat ieder kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Uiteraard voldoen onze binnen-en buitenruimtes aan alle veiligheidseisen en we dragen zorg voor goede hygiëne.

Verbinding

Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en ontdekken hun mogelijkheden. Daar horen echter wel regels en opvoedkundige afspraken bij. In samenspraak met ouders geven we de kinderen zoveel mogelijk ruimte om de individuele talenten te ontdekken. We vinden het belangrijk dat kinderen stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling, op hun eigen tempo. Daarom sluiten we zo goed mogelijk aan op de thuissituatie. Bent u thuis begonnen met zindelijkheidstraining van uw kind, dan zullen wij daar ook mee aan de slag gaan. We zijn daarmee een verlengstuk van de ouders.De pedagogisch medewerkers volgen de persoonlijke ontwikkelingen van de kinderen en sluiten daarop aan, soms door een extra zetje te geven of juist een stapje terug te doen. Naast de dagelijkse overdracht zijn er geplande momenten om de ontwikkeling van het kind te delen met de ouders. Zo willen we steeds in verbinding blijven met de thuissituatie.

Verticale groep

Kinderen van 0 tot 4 jaar zitten in één groep. De kinderen ervaren minder wisselingen in pedagogisch medewerkers. Deze continuïteit is van groot belang voor de opbouw van een goede vertrouwensband met de medewerkers. Een verticale groep stimuleert de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden van de kinderen. Jonge kinderen leren van de oudere kinderen. Ook is het veelal een voordeel dat broertjes en zusjes bij elkaar in de groep kunnen zijn. Baby’s genieten enorm van de energie en aandacht van de peuters.

Praktische informatie

Kinderopvang

Onze kinderopvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 7.30 tot 17.30 uur. In overleg zijn de woensdag en tijden tussen 6.30 en 18.30 uur bespreekbaar.

De Peuterklas is iedere maandag en donderdag tijdens schoolweken van 8.30 tot 12.00 uur.
Peuters die op maandagen en donderdagen gebruik maken van onze kinderopvang sluiten, in overleg met ouders, automatisch aan bij de Peuterklas.


Peuterklas
Vanaf 1 oktober 2020 starten we iedere maandag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur de Peuterklas.
Dit doen we tijdens alle 40 schoolweken (uitgezonderd feestdagen).
Alle peuters uit Steenwijkerwold en omstreken zijn op één of beide dagen van harte welkom!
De peuterklas is bedoeld voor alle peuters van 2 en 3 jaar.

Tijdens de Peuterklas wordt er vooral heel veel samen gespeeld, maar ook bereiden we de peuters al heel voorzichtig voor op de kleuterklas. Dit gaat op een heel natuurlijk manier waarbij we voorzichtig al wat dagstructuren aanbieden. We maken hierbij gebruik van de landelijk goedgekeurde methode Uk & Puk, die wij ook gebruiken voor kinderen met een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand op bijvoorbeeld spraak- of taalontwikkeling).

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Heeft uw kind, via het consultatiebureau/de jeugdverpleegkundige, een VVE-indicatie? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Onze medewerkers zijn VVE-geschoold en we gebruiken, net als in de Peuterklas, het programma Uk & Puk om samen te werken aan de ontwikkelingsachterstand van uw kind.
Als u zelf een ontwikkelingsachterstand bij uw peuter signaleert, dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij helpen u dan in het contact met de jeugdverpleegkundige.
Naast VVE bieden we ook opvang aan kinderen met een SMI-indicatie (Sociaal Medische Indicatie).


Kinderopvang

 • Uurtarief: € 8,46*
 • Uurtarief 40 weken-contract en buiten contract: € 9,32* We rekenen voor de Kinderopvang met dagdelen van 5 uren (7.30 tot 12.30 uur en 12.30 tot 17.30 uur). Het is mogelijk om vanaf 6.30 en/of tot 18.30 uur opvang af te nemen. Voor dit extra uur/uren geldt het tarief “buiten contract”.

Peuterklas

 • Uurtarief 40 weken contract voor 1 of 2 dagen per week(maandag en/of donderdag): € 9,32
  (Peuterklas is van 8.30 tot 12.00 uur)

 • 48 weken (standaard): alle weken in het jaar, behalve de drie bouwvak-zomervakantieweken (volgens het vakantieadvies regio Noord) en de werkdagen tussen kerst en oud & nieuw.
 • 40 weken: alle schoolweken volgens de jaarkalender van de basisschool waar Kinderopvang Catent is gevestigd.

Niet opgenomen uren binnen een contract zijn, in overleg, flexibel inzetbaar.
Een contract kan tussentijds ten allen tijde in overleg gewijzigd worden. Indien het contract voortijdig beëindigd wordt vindt er een verrekening plaats. De opzegtermijn van een contract is 1 maand. Er is een maandelijkse belastingteruggave mogelijk.


De minimale afname van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 2 dagdelen per week. 1 dag bestaat uit 2 dagdelen van elk 5 uur. Het is mogelijk om het dagdeel uit te breiden met één uur ervoor of erna. Hiervoor geldt het uurtarief “buiten contract”.


Opvoeden is leuk, maar kan ook pittig zijn. Wilt u als ouder(s) overleggen of zoekt u praktisch advies? Ga dan in gesprek met de pedagogisch medewerkers die uw kind kennen. Als partners in opvoeden, denken wij graag met u mee.

De pedagogisch medewerksters Heleen, Leven en Sophie zijn het aanspreekpunt voor nieuwe aanmeldingen/vragen etc. Indien zij afwezig zijn kunt u terecht bij directeur Gerdo van den Burg.

Het LRK van onze kinderopvang is: 905383114


Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is voor en na school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 7.30 tot 17.30 uur. In overleg zijn de woensdag en tijden tussen 6.30 en 18.30 uur bespreekbaar.

Uiteraard zijn de kinderen tijdens schoolvakanties (bij afname 48 weken contract) de gehele dag welkom.


Uurtarief BSO: € 7,27**
Uurtarief VSO: € 8,80***
Uurtarief buiten contract buitenschoolse opvang: € 8,80

** We rekenen voor BSO vanaf het einde van de schooldag tot 17.30 uur. Het is mogelijk om tot 18.30 uur  BSO af te nemen. Voor dit extra uur/uren geldt het uurtarief “buiten contract”.

***We rekenen voor VSO vanaf 7.30 tot 8.30 uur. Het is in overleg mogelijk om vanaf 6.30 uur VSO af te nemen.

 

 • 48 weken (standaard): alle weken in het jaar, behalve de drie bouwvak-zomervakantieweken (volgens het vakantieadvies regio Noord) en de werkdagen tussen kerst en oud&nieuw.
 • 40 weken: alle schoolweken volgens de jaarkalender van de basisschool waar Kinderopvang Catent is gevestigd.

Niet opgenomen uren binnen een contract zijn, in overleg, flexibel inzetbaar. Een contract kan tussentijds ten allen tijde in overleg gewijzigd worden. Indien het contract voortijdig beëindigd wordt vindt er een verrekening plaats. De opzegtermijn van een contract is 1 maand. Er is een maandelijkse belastingteruggave mogelijk.


 • VSO:
  • 1 uur (7.30 tot 8.30 uur) per week.
  • Het is in overleg mogelijk om dit uur uit te breiden met één uur extra (VSO vanaf 6.30 uur). Hiervoor geldt hetzelfde uurtarief.
 • BSO:
  • 3,25 uur per dag: 14.15 tot 17.30 uur (alle werkdagen groepen 3-8 en ma, di, wo, do groepen 1-2)
  • 5,5 uur per week: 12.00 tot 17.30 uur (vr groepen 1-2)
  • Het is mogelijk om het dagdeel uit te breiden met één uur extra (BSO tot 18.30 uur). Hiervoor geldt het uurtarief “buiten contract”.

Opvoeden is leuk, maar kan ook pittig zijn. Wilt u als ouder(s) overleggen of zoekt u praktisch advies? Ga dan in gesprek met de pedagogisch medewerkers die uw kind kennen. Als partners in opvoeden, denken wij graag met u mee.

De pedagogisch medewerksters Heleen, Leven en Sophie zijn het aanspreekpunt voor nieuwe aanmeldingen/vragen etc. Indien zij afwezig zijn kunt u terecht bij directeur Gerdo van den Burg.

Het LRK van de BSO is: 153466881