Annemarie

Mijn naam is Annemarie Frederiks. Samen met mijn man en 2 kinderen woon ik in Zwolle. Ik werk sinds 1995 met veel passie in het onderwijs. In verschillende groepen heb ik lesgegeven en sinds 2000 ben ik intern begeleider binnen Caten. De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring in het begeleiden van de leerlingenzorg in het basisonderwijs opgedaan. Ik coördineer o.a. extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben en streef hierbij naar duidelijke communicatie en afstemming met ouders en externe partijen. Veel energie krijg ik van het doelgericht coachen van leerkrachten op pedagogische en didactische vaardigheden. Door middel van samenwerken, verbinden en inspireren wil ik bijdragen aan het geven van goed onderwijs. Sinds vorig schooljaar viel ik met heel veel plezier in als IB-er op de Don Boscoschool. Sinds dit schooljaar ben ik definitief benoemd op de Don Boscoschool. In mijn vrije tijd geniet ik van de sportwedstrijden van mijn kinderen, lees en wandel ik graag en vind ik het fijn om op stap te gaan met vriendinnen.