Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Don Bosco, de kinderopvang of de buitenschoolse opvang?
Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Heeft u aanvullende vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding? Neem dan contact op met Ineke Hettinga.

 

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact
Don Bosco Steenwijkerwold
Gelderingen 60
8341 PZ Steenwijkerwold
T. 0521-588432
Of vul het formulier op de contactpagina in.


Bent u nog aan het oriënteren ten aanzien van de schoolkeuze voor uw kind(eren)? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met de directeur. Hij leidt u rond door de school en vertelt u hoe normaal gesproken de aanmeldingsprocedure verloopt.

Contact
Don Bosco Steenwijkerwold
Gelderingen 60
8341 PZ Steenwijkerwold
T. 0521-588432
Of vul het formulier op de contactpagina in.


Meer informatie over over de mogelijkheden voor kinderopvang (0-4 jaar) buitenschoolse- en voorschoolse opvang vindt u hier.


Meer informatie over over de mogelijkheden voor kinderopvang (0-4 jaar) buitenschoolse- en voorschoolse opvang vindt u hier.


De Don Bosco maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.